Geschrokken van de kosten…

Eigen risico.
Er bestaat een eigen risico voor de zorg. Veel mensen beseffen niet dat zorg kosten met zich mee brengt. Gelukkig vallen de kosten van de huisarts niet onder het eigen risico. Wat de huisarts zelf doet valt onder de basisverzekering. Een overzicht van de kosten van huisartsenzorg ziet u hier. In onze praktijk bieden we ook veel verrichtingen zelf aan, daarvoor hoeft u dus niet naar het ziekenhuis. U kunt denken aan het plaatsen van een spiraaltje of hormoonstaafje, het behandelen van een ingegroeide teennagel, het verwijderen van onderhuidse zwellingen, het behandelen van moedervlekken, het bevriezen van wratten, het hechten van wonden  etc etc.

Maar…
Kosten van medicijnen, bloedonderzoek, ontlastingonderzoek, onderzoek op soa’s, echo’s, rontgenfoto’s, bezoek aan het ziekenhuis etc etc vallen wel onder het eigen risico, en de zorgverzekering zal dat dus bij u in rekening brengen.
We horen nog wel eens: als ik geweten had dat het zoveel geld kost had ik het niet laten doen. Sterker: we worden wel eens gevraagd om kosten voor onderzoek voor onze rekening te nemen. Er wordt ons nog wel eens verontwaardigd verweten het eigen risico niet besproken te hebben. We brengen dit hier nog eens onder de aandacht: er is een eigen risico in de zorg.
Het eigen risico is een wettelijke regeling, daarvoor moet u dus bij de politiek in Den Haag zijn en niet bij ons. Kosten van de zorg zijn ook onze zorg. We kunnen echter niet weten wat de zorgkosten voor alle verrichtingen of specialistische behandelingen zijn, deze worden door de zorgverzekeraar afgesproken met de ziekenhuizen en laboratoria en dit is, raar genoeg, geen openbare informatie. Dat is een voortvloeisel van de marktwerking, het betreft concurrentie gevoelige informatie…  Voor de kosten van het door ons veel ingeschakelde laboratorium kunt u op hun site terecht, hier is een link. Over onze frustatie over verschillen tussen vergoedingen aan huisartsen of specialisten voor kleine verrichtingen kunt u hier lezen.

Opletten.
Wij doen ons best om kosten van zorg zo laag mogelijk te houden. Kosten maken deel uit van onze afwegingen om naar een bepaald laboratorium of kliniek te verwijzen. Achter de schermen proberen we ook invloed uit te oefenen om de kosten lager te krijgen.
Maar de patiënt moet ook zelf opletten: als u om nader onderzoek vraagt krijgt u de rekening!

De Landelijke Huisarts Vereniging (LHV) en het NPCF (Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie) hebben een speciale site ontwikkeld: www.watzegtmijnpolis.nl waar u antwoord kunt vinden op de vraag of iets wel of niet vergoed wordt.