Nieuw: afspraak maken via het internet

Het is gelukt!

We hebben de mogelijkheid om via het internet afspraken te maken gerealiseerd. Dit is een al heel lang bestaande wens, bij ons en bij veel patiënten. Helaas werden we niet door het huisartsinformatiesysteem ondersteund en hebben we het zelf moeten laten ontwikkelen. We hopen dat het aan een behoefte tegemoet komt

Om te beginnen hebben we een deel van onze afspraakmogelijkheden geblokkeerd voor internetafspraken. Bij succes breiden we het uit.

Een afspraak een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek kan ook via het internet.

Afspraken voor  tropenvaccinaties maakt u via Reisprik.

Voor informatie klikt u hier.