Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Tijdens kantooruren, en op maandag- en donderdagavond, is er spreekuur op afspraak. Een afspraak maken kan op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur, zowel aan de balie van Oude Turfmarkt 151 als telefonisch (tel 020-525 2878 of tel 020-525 4772). Ook kunt u voor klachten die langer kunnen wachten een afspraak maken  via de website .

De reden voor uw afspraak.
Bij ons vraagt de assistente naar de reden voor uw afspraak. Ook zal zij vragen stellen over uw klacht. Zij doet dit om in te kunnen schatten hoe spoedeisend uw klacht is, of u misschien meer tijd nodig heeft dan 10 minuten en of u wellicht met uw probleem terecht kunt bij de praktijkondersteuner of assistente. Soms kan de assistente u ook al helpen met een advies. Kortom, het is de bedoeling dat u met uw klacht op tijd en op de goede plek bij ons komt. De achtergrond hiervan kunt u hier lezen.

Eén vraag.
We behandelen één vraag per consult van 10 minuten. Mocht het zo zijn dat u meer tijd (meer dan 10 minuten) nodig denkt te hebben, geef dit dan duidelijk aan bij het maken van een afspraak. De assistente zal dan een geschikt moment zoeken voor een dubbele afspraak. Bij deze consulten die 20 minuten duren wordt, conform landelijke afspraken, een dubbel tarief in rekening gebracht. Er zijn verschillende soorten spreekuren.

Kijk ook eens op You Tube.

Inloopspreekuur

LET OP. Per 1 juni 2017 wordt het inloopspreekuur vervangen door afspraken op afspraak.

Per 1 juni 2017 wordt het inloopspreekuur vervangen door afspraken op tijd.

Zo hopen wij lange wachttijden te voorkomen én meer tijd voor u te hebben.

Huisbezoek aanvragen

Huisbezoeken worden op werkdagen afgelegd, aan het einde van de ochtend en in de middag. Aanvragen alleen telefonisch en bij voorkeur vóór 12.00 uur.

Assistentenspreekuur

Praktijkassistenten houden dinsdag tot en met vrijdag van 14.00-16.00 uur open spreekuur. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Ze verrichten de volgende handelingen:

  • Verwijderen van hechtingen;
  • Controleren van urine op blaasontsteking;
  • Uitspuiten van oren;
  • Toedienen van injecties;
  • Vervolgvaccinaties voor de tropen;
  • Behandelen van wratten.

Wrat bevriezenstikstof container

Vragen via e-mail: E-consult

Via een e-mail formulier kunt u per mail een vraag stellen aan een arts van voorkeur. U kunt binnen 3 dagen een e-mail terug verwachten. Indien uw arts van voorkeur afwezig is, zal de vraag worden voorgelegd aan één van de aanwezige collega’s.
Een E-consult is nadrukkelijk niet bedoeld of geschikt voor spoedeisende vragen of in het geval van ernstige ziekte. Mocht uw klacht veranderen of heviger worden, neem dan contact op met een (dienstdoende) arts.
Houd er rekening mee dat bij het gebruik van openbare e-mailadressen privacy-gevoelige gegevens niet beveiligd zijn.

Terugbelspreekuur

U kunt elke werkdag tot 12.00 uur via de assistente een aanvraag doen om teruggebeld te worden. De assistente vraagt dan in het kort waar het over gaat.
Ook is het mogelijk online een medische vraag te stellen. Een arts belt dan terug op een afgesproken tijdstip. Met dit formulier kunt u een terugbel consult aanvragen.
Een terugbel-consult is niet voor een dringende klacht of een spoedgeval bedoeld.
Als een klacht, voordat u wordt teruggebeld, verandert of heviger wordt, moet u zelf een (dienstdoende) arts bellen.
Kijk ook eens op You Tube.