De assistente vraagt naar de reden van uw afspraak.

Als u een afspraak wilt maken bij de studentenartsen/Huisartsen Oude Turfmarkt zullen de assistentes u steeds vaker vragen naar de reden voor de afspraak.

Zij doen dit om te bepalen hoe spoedeisend uw probleem is, of u misschien meer tijd nodig heeft dan een consult van 10 minuten, maar ook om te bepalen of u niet beter een afspraak met de praktijkondersteuner, of met de assistentes kunt maken. Ook kan het soms beter zijn om een afspraak te maken voor het telefonisch spreekuur. En het is ook mogelijk dat de assistente uw vraag al kan beantwoorden of u kan adviseren bij uw klacht.
De assistentes zijn en worden hiervoor geschoold, en doen hun werk vanzelfsprekend ook steeds in overleg met de huisartsen.
Ook voor de assistentes geldt het beroepsgeheim. Zij zullen uw informatie nooit met derden bespreken.
Als u vindt dat uw klacht te privé is, kunt u dit natuurlijk altijd melden en dan wordt daar rekening mee gehouden.
De voordelen zijn:
– er wordt rekening gehouden met de urgentie van uw klacht
– u wordt bij de, voor uw klacht, meest passende medewerker geplaatst
– er wordt voldoende tijd ingepland
Een nadeel, zeker in de eerste maanden, is dat de telefoongesprekken wat langer duren dan nu het geval is. U zult dus vaker wat langer moeten wachten voor u geholpen wordt. Wij denken echter dat dit opweegt tegen de betere zorg.