E-mail consult

Het is mogelijk om via een e-mail een vraag aan een arts te stellen of een mededeling te doen. Uiteraard kan dit niet over spoedeisende zaken. We streven er naar de mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Uit oogpunt van beveiliging kan er alleen maar via een web-mail-formulier gemaild worden.

Klik hier voor het aanvragen van een e-mail consult.

Met het e-consult is er geen directe interactie mogelijk en kan de arts niet even een verduidelijkende vraag stellen. We verzoeken u dan ook om een  zo concreet mogelijke vraag te stellen. Als het voor de arts niet mogelijk is om een eenduidig antwoord te geven zal gevraagd worden om een afspraak te maken.

In 2013 is het e-consult bij de praktijk geevalueerd door een student gezondheidswetenschappen. Een van de conclusies: de patiënt is heel tevreden. We gaan er dus mee door. De scriptie is hier te lezen.