Herhaalrecept aanvragen

Herhaalrecepten zijn recepten die al een keer via onze praktijk aan de patiënt zijn verstrekt en waarover is afgesproken dat ze herhaald kunnen worden.
U kunt het recept na uiterlijk twee werkdagen ophalen bij de balie van de praktijk of de apotheek van uw keuze. Het staat u vrij om zelf een apotheek te kiezen.
Als het medische dossier van de patiënt niet vermeldt dat de medicatie herhaald kan worden, wordt géén recept verstrekt. De huisartsen nemen aan dat uw gezondheidstoestand in de tussentijd niet veranderd is. Voorbeelden van veranderingen zijn het geven van borstvoeding, zwangerschap en het gebruik van bij de praktijk onbekende medicijnen. Neem bij twijfel contact op.

U kunt recepten herhalen via de de herhaalreceptenlijn:  020-525 3199
Tevens in het mogelijk om hier een webformulier in te vullen.

Voor vrouwen met een terugkerende blaasontsteking hebben we een speciale service.