Recept voor een blaasontsteking

Weer een blaasontsteking

Sommige vrouwen hebben vaker dan hun (en ons) lief is een blaasontsteking. Het is bewerkelijk om hier steeds weer voor naar de praktijk te moeten komen.

Voor ervaringsdeskundigen hebben we nu een stroomdiagram ontwikkeld. Als u elke vraag met “nee” beantwoordt kunt u rechtstreeks een recept tegen een blaasontsteking aanvragen.

Uiteraard bent u ook altijd welkom bij de praktijk.

Omdat dit een relatief nieuwe vorm van e-health service is zijn we voornemens ter zijner tijd deze service te evalueren. Wellicht krijgt u daartoe in de toekomst een e-mail met een (korte) vragenlijst. Nu alvast danken we u hartelijk voor de beantwoording daarvan (juli 2014).