Spoed

Bij medische spoed kunt u direct met de praktijk bellen op onze spoedlijn: telefoon 020 – 525 2889.

Onze spoedlijn wordt binnen 30 seconden opgenomen. Dit telefoonnummer is alleen voor spoedgevallen. Onder spoed verstaan wij onder andere plotseling opgekomen ernstig ziek zijn, ongevallen, levensbedreigende situaties en acute crisissituaties

Voor spoedgevallen tijdens avond, week-end of nacht kunt u contact opnemen met de Huisartsenposten Amsterdam: telefoon 088 – 0030 600.

Bij levensbedreigende situaties kunt u dan direct een 9 intoetsen u heeft dan voorrang op alle andere inkomende telefoontjes en wordt dan direct doorverbonden met de dichtstbijzijnde post. Houd uw verzekeringsgegevens bij de hand; u bespreekt uw klachten of er wordt een afspraak met u gemaakt voor het spreekuur of voor een huisbezoek; u kunt alleen naar de huisartsenpost komen als telefonisch met u een afspraak is gemaakt. Voor meer informatie over de huisartsenpost klikt u hier.

Bij levensbedreigende situaties kunt u ook rechtstreeks bellen met:  telefoon 112.