Medische informatie

In deze rubriek vindt u informatie over allerlei manieren om nog meer info te krijgen.
We verwijzen naar links voor huisartsen folders van het Nederlands Huisarts Genootschap, naar zogenaamde patiëntenbrieven, naar zorgverzekeraars en ook nog naar een reeks van veel voorkomende aandoeningen bij ons in de praktijk