Patiëntenfolders Nederlands Huisartsgenootschap

Op de webstite van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan de teksten van folders die uw huisarts u kan meegeven naar aanleiding van een klacht, waarmee u op het spreekuur bent gekomen. Klik hier voor de patiëntenfolders.

Het kan interessant zijn om een tekst eens te lezen, als u een aandoening hebt, die hier genoemd wordt. Het is eigenlijk niet de bedoeling, dat de tekst los wordt gezien van de uitleg die u tijdens het spreekuurbezoek hebt gekregen. Het is ook niet de opzet, dat u hier een diagnose kunt stellen aan de hand van een folder.

Bron: Nederlands Huisarts Genootschap (NHG)