Periodieke controle

Sommige patiëntengroepen worden door de praktijk periodiek opgeroepen om zich te laten controleren. Zo kan het van belang zijn om de bloeddruk te controleren of om in het bloed de spiegel van een medicijn te bepalen of om de waarde van glucose of kalium na te gaan en hoe de werking van de lever, nieren of schildklier is.

Patiëntengroepen die het betreft zijn:

  • Suikerziekte – Diabetes mellitus (periodiek)
  • Chronische obstructieve pulmonale ziekte – COPD (periodiek)
  • Geen (werkende) milt (mei)
  • Gebruik van schildklierhormonen (september, oktober)
  • Gebruik van Lithium (januari)
  • Jicht (januari, februari)
  • Doorgemaakte bestraling op de hals zoals bij de ziekte van Hodgkin (september, oktober)
  • Gebruik van medicatie voor het hart (periodiek)
  • Geindiceerd voor griepvaccinatie (november)
  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, vanaf 30 jaar (periodiek)
  • DES-dochters wordt geadviseerd om het baarmoedermonduitstrijkje elke 2 jaar te laten verrichten. Voor hen is er ook een speciale site met meer informatie. (vanaf 2013 in januari een oproep, daarna 2-jaarlijks in januari)
  • Als u niet verschenen bent voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (6 weken na de originele oproep)
  • Bevolkingsonderzoek borstkanker, vanaf 50 jaar (periodiek)

Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u veelal een brief thuis.