Verwijzing nodig?


Poortwachter.

De huisarts is de zogenaamde poortwachter in de gezondheidszorg. Dat betekent dat de huisarts, samen met de patient, beslist of een verwijzing naar een specialist nodig is. Dat werkt ook goed; de huisartsen in Nederland lossen 95% van de gezondheidsvragen zelf op, en ook nog goedkoop namelijk tegen 6% van het gezondheidszorgbudget. Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en de kosten voor een consult gelden niet voor het eigen risico.

Verwijzing nodig.
Voor nader onderzoek, specialisten, maar ook voor psychologische hulp, is wel een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts is dan ook medisch verantwoordelijk. Het is dan dus ook logisch dat u eerst een bezoek aan de huisarts brengt en pas daarna, als dat nodig is, een afspraak bij een specialist of psycholoog maakt. Vaak kan de huisarts het zelf onderzoeken of oplossen. Dat scheelt tijd en kosten.

Direct toegankelijk.
Sommige hulpverleners zijn tegenwoordig zogenaamd “direct toegankelijk”. Daar is geen verwijzing van de huisarts voor nodig. Natuurlijk kunt u de huisarts wel raadplegen, maak dan een afspraak. Direct toegankelijk zijn:

  • Verloskundige bij gewenste zwangerschap. Als u zwanger bent maak dan in de 8e week een afspraak
  • Abortuskliniek bij ongewenste zwangerschap
  • Fysiotherapie en Oefentherapeuten Cesar of – Mensendieck
  • Ergotherapie
  • Podotherapie
  • Logopedie
  • Tandarts
  • Maatschappelijk werk
  • Bedrijfsarts
  • Studentenpsychologen (voor UvA en HvA studenten)

Ik heb een briefje van de dokter nodig.
Meestal is dat niet zo.
Om de weg te vinden in de regels bij verklaringen, woningzoeken, hulp in de huishouding, keuringen, reiskosten voor ziekenhuisbezoek en nog veel meer kunt u op de Amsterdamse Verwijswijzer terecht.