Echo

In onze praktijk is er sinds kort de mogelijkheid om een echo te maken.

Een echografie is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. Dit zijn geluidsgolven met een zeer hoge frequentie, zo hoog dat ze voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Met behulp van een echografie kunnen diverse organen worden onderzocht.

Om een goed resultaat te krijgen is bij een echografie van de buik voorbereiding noodzakelijk. De voorbereiding is afhankelijk van welke organen onderzocht moeten worden.

 

Voorbereiding Echo bovenbuik

Op de dag van het onderzoek mag u vanaf 6 uur voor de afspraak niet meer eten, drinken, snoepen, kauwgom kauwen en roken tot na het onderzoek. De medicijnen die u op doktersvoorschrift gebruikt, mag u gewoon met een beetje water innemen.

Let op
Voor diabetici geldt: als het onderzoek vóór negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan mag u thuis geen medicijnen innemen of spuiten. Neem uw medicijnen en eten mee naar het ziekenhuis, zodat u deze direct na het onderzoek kunt gebruiken.
Als het onderzoek na negen uur ‘s ochtends plaatsvindt, dan kunt u thuis vóór acht uur spuiten of uw medicijnen innemen met een kopje thee en een beschuit zonder boter.

Voorbereiding Echo onderbuik of echo nieren/blaas

U mag eten en drinken zoals u gewend bent. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet de blaas helemaal vol zijn. Daarom moet u anderhalf uur vóór het onderzoek een liter helder vocht drinken en daarna niet meer plassen. Heldere dranken zijn: water, bronwater, limonade, frisdrank zonder prik, thee zonder melk.