Geaccrediteerd en gecertificeerd

Aan instellingen worden allerlei eisen gesteld om duidelijk te kunnen maken dat de kwaliteit goed is.  Zo kan een huisartspraktijk accreditatie aanvragen bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Als voldaan wordt aan een reeks kwaliteitscriteria is de praktijk geaccrediteerd.  Onze praktijk is dat en voldoet daarmee – ruimschoots – aan de kwaliteitseisen die deze tijd vraagt. In Amsterdam-Centrum waren wij de eerste huisartsenpraktijk die geaccrediteerd is. In 2014 is er een interview over de accreditering van onze praktijk in een landelijk huisartsen blad verschenen.

Het jaarverslag 2017 en de plannen voor 2018  vindt u hier.

Om als vakopleiding voor doktersassistentes te voldoen moet de praktijk ook gecertificeerd zijn. Calibris, de organisatie voor vakonderwijs, heeft onze praktijk gecertificeerd.