Klachtenprocedure

We doen ons best, maar soms kan er eens iets mis gaan. Dat willen we liever niet maar het kan gebeuren. Als dat gebeurt willen we er graag van leren.

Als u klachten heeft en daar wat mee wilt dan kunt u kiezen uit de volgende stappen:

  • Het is over het algemeen het meest effectief om contact op te nemen met de persoon waar u iets mee wil bespreken. De medewerkers zijn allemaal professioneel genoeg om hier serieus mee om te gaan. Dus: maak een afspraak en bespreek uw klacht.
  • U kunt via het feedback formulier uw klacht terugkoppelen. Binnen de praktijk vindt dan wederhoor plaats en desgewenst krijgt u een reactie. Klik hier voor het feedbackformulier.
  • U kunt schriftelijk contact opnemen met het hoofd van de praktijk.  Adres: P. Vonk, Oude Turfmarkt 151, 1012 GC Amsterdam.
  • De huisartsen van de praktijk zijn aangesloten bij de landelijke klachtenorganisatie, hun website vindt u hier.
  • Als u klachten heeft over de huisartsen dienstenpost kunt u uw klacht bij ons kwijt of rechtstreeks bij de huisartsen dienstenposten Amsterdam.