Missie

Onze praktijk streeft naar een optimale gezondheidszorg voor onze patiënten.
Deskundigheid bij alle medewerkers is daarvoor de basis.
Wij willen veelzijdig zijn, zowel in  onze vaardigheden, als in onze praktijkorganisatie.
De hulpvraag van onze patiënten stellen wij centraal en we willen zo patiëntvriendelijk mogelijk werken.
Wij tonen betrokkenheid  naar onze  patiënten en bij maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de gezondheidszorg.
Tenslotte willen we dat de geboden zorg en de organisatie duidelijk en herkenbaar zijn voor patiënten en medewerkers, waardoor continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.