Praktijkondersteuners


Kim van Houten

Sinds 2001. Kim is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkzaam. Haar aandachtsgebieden als praktijkondersteuner zijn suikerziekte, copd en astma, cardiovasculair risico, stoppen met roken, allergieonderzoek. Zij maakt ook uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek en geeft voorlichting tijdens het tropenvaccinatie spreekuur.

 


Pien Wijn

Sinds 2011 Pien is dinsdag en donderdag werkzaam als ggz-psycholoog. Ze heeft jarenlange ervaring als studentenpsycholoog bij het bureau studentenpsychologen van de UvA.

 

 

Hanne Houben
Hanne Houben
Sinds 2014, Hanne Houben (1976) POH GGZ, gezins-en relatietherapeut en orthopedagoog. Hanne zoekt vanuit haar brede ervaring en interesse graag mee naar oplossingen voor problemen waar onze patiënten mee aankloppen. Regelmatig is een kort traject van gesprekken binnen onze praktijk voldoende, soms is een doorverwijzing naar een specifieke therapie of hulpvorm nodig.
Werkzaam op maandag overdag + avond en donderdag.


Vera Holwerda
Per september 2017 werkt Vera als POH GGZ bij ons in verband met het ouderschapsverlof van Hanne Houben. In september en oktober op de maandag, vanaf november op maandag en vrijdag. In principe blijft Vera tot 1 mei 2018.