Privacyverklaring

Deze site maakt geen gebruik van cookies die uw IP adres opslaan of uw gegevens bewaren.
Er wordt wel gebruik gemaakt van Google Analytics tracking-cookies die gebruikt worden om  na te gaan of de site optimaal werkt en bezocht wordt.
Verwerking van deze gegevens geschiedt geautomatiseerd en anoniem. Er worden geen gegevens gedeeld, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de meest recente Nederlandse wetgeving (februari 2015).