Wetenschap

Sectie ontwikkeling, onderzoek en preventie.

De sectie doet onderzoek naar gezondheidsproblemen van studenten, de preventie daarvan en naar huisartsgeneeskundig relevante vraagstukken. Dr. Claudia van der Heijde, wetenschappelijk onderzoeker is aan deze sectie verbonden.

De praktijk is wetenschappelijk geïnteresseerd. We willen niet alleen graag weten hoe het met onze patiënten gaat, maar zijn ook geïnteresseerd in aspecten van de gezondheid van alle studenten. Kijk maar eens op You Tube.

De praktijk biedt studenten de mogelijkheid om bij ons een wetenschappelijke stage te volgen. Bijvoorbeeld studenten Gezondheidswetenschappen, Gezondheid en Leven, Psychologie of Geneeskunde. Het voorjaar van 2017 is “volgeboekt”, nieuwe kansen in het najaar van 2017 en begin 2018.

De afgelopen jaren is veel interessant onderzoek gedaan. dit heeft onder andere uitgemond in een 3 tal websites die via het menu Studenten te bereiken zijn. Ook zijn er twee boeken geschreven: “WATER! als medicijn” en “STUDENTEN EN STILLE PIJN, wel problemen maar geen hulp zoeken“.

Ondertussen zijn er in internationale wetenschappelijke tijdschriften verschillende publicaties verschenen. Onderwerpen die spelen zijn onder andere:

 • gezondheid en gezondheidsgedrag van studenten
 • hoe geef je zinvol en effectief feedback op gerapporteerde gezondheid
 • hoe betrek je patiënten bij de praktijk
 • preventie van suïcide
 • preventie van overgewicht
 • anticonceptie en kinderwens
 • angstklachten
 • hulpzoekgedrag
 • mantelzorg door studenten
 • eenzaamheid
 • middelengebruik
 • voorschrijven van “groene medicijnen”
 • e-Health