Zorg en ondersteuning: Regelhulp !

Alle regelingen voor “wie waar hulp kan krijgen” als ondersteuning nodig is zijn vreslijk ingewikkeld.

Regelhulp geeft een overzicht van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening.

Situaties in het gewone, dagelijks leven zijn hierbij het uitgangspunt.