Beeldscherm en kinderen

Beperk schermtijd kinderen, voorkom klachten

Een Nederlands gezin heeft gemiddeld 3,7 apparaten in huis met een beeldscherm. Vooral kinderen van hoog opgeleide ouders gebruiken op jonge leeftijd digitale apparatuur. 90% van de ouders heeft hier geen moeite mee.

Het beeldscherm is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en biedt veel kansen kinderen vaardigheden aan te leren. Echter, (te lang) beeldschermgebruik kan vervelende consequenties hebben op gebieden zoals motorische fitheid, hoeveelheid en kwaliteit slaap, oog- en kijkproblemen, verslavingsgedrag en geestelijke gevolgen.

Het Nederlands Jeugd-instituut/NJi heeft samen met stichting Opvoeden.nl, Mediawijzer.net, Mijn Kind Online en Ouders Online een aantal (voorlopige) adviezen voor beeldschermtijd opgesteld, bedoeld voor ouders:

Adviezen aan ouders:

 • Beperk de totale schermtijd tot minder dan twee uur per dag buiten schooltijd.
 • Bij kinderen onder de 2 jaar liefst geen beeldscherm.
 • Geen tv/smartphone op de slaapkamer.
 • Staak beeldschermgebruik één uur voor het slapen gaan.
 • Communiceer over inhoud van wat het kind op internet doet.
 • Stel mediaregels op in het gezin.
 • Bekijk als ouder je eigen media-gebruik kritisch.

Wat specifieker, echter niet wetenschappelijk onderbouwd, is de volgende richtlijn:

 • tot 2 jaar: 5 minuten per dag samen tv-kijken en een paar keer per week samen surfen;
 • 2 – 4 jaar: 5 à 10 minuten per keer, tot maximaal 30 minuten per dag;
 • 4 – 6 jaar: 10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag;
 • 6 – 8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van maximaal 30 minuten;
 • 8 – 10 jaar: maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag;
 • 10 – 12 jaar: maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag;
 • 12 jaar en ouder: maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag.

Bron:
Noor Landsmeer, Monique L’ Hoir, Tim Schoenmakers, Sigrid Pillen. Medisch Contact p 1038-1041. Nr. 21 – 22, mei 2014.

Was dit nuttig?
Indien het antwoord negatief is, als u iets mist of iets voor verbetering vatbaar is nodigen we u graag uit om ons hierover via ons feedbackformulier te informeren.