Dyslexie

Dyslexie is een van de meest voorkomende functiebeperkingen onder studenten. Als je dyslectisch bent heb je moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen – in het Nederlands en in de moderne vreemde talen.

Voor studenten van de UvA kun je voor hulp en informatie terecht bij de studentendecanen. Op deze site lees je ook wat een zogenaamd dyslexierapport in houdt.

Studenten van de HvA kunnen bij het studentendecanaat terecht.

Om specifieke hulp te krijgen, bijvoorbeeld extra tijd voor een examen, moet je over een dyslexierapport en dyslexieverklaring beschikken.

De stichting Handicap en Studie verzorgt regelmatig relatief goedkoop dyslexieonderzoek om aan zo’n rapport te komen.