Hulp zoeken is soms lastig

Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten vaak klachten hebben of onder zware spanning staan. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Tegelijk kan dit ook belemmerend werken en veroorzaken dat iemand hiervoor geen hulp zoekt. En als studenten al hulp zoeken, doen ze dat nogal eens in een te laat stadium.
Daarom heeft Bureau Studentenartsen een toegankelijke website ontwikkeld die studenten informatie geeft over de achtergronden van dit soort problemen en het zoeken van hulp.

Mocht je twijfelen of er voor jouw hulp voor handen is, kijk dan eens op:
www.ik-student.nl.

Hier vind je verhalen van studenten, verteld aan onderzoekers van Bureau Studentenartsen, die moeite hebben om hulp te zoeken. Wellicht roept dit herkenning op en kunnen de verhalen inspireren om een stap verder te zetten.

Over de achtergronden van hulpzoekgedrag hebben de studentenartsen een boekje
geschreven: “Studenten en Stille Pijn, wel problemen maar geen hulp zoeken”, isbn 9789035231887. Het is bij de praktijk á € 10,00 verkrijgbaar.