Vanaf nu zijn de onlinediensten van onze praktijk via het patiëntenportaal beschikbaar, zo kunt u nog makkelijker met ons communiceren. Op onze website kunt u de button patiëntenportaal aanklikken of download de Uw Zorgonline app in de App Store (iOS) of Google Play (Android). U krijgt hiermee veilig toegang tot uw medisch dossier, uw medicatieoverzicht, u kunt eerder voorgeschreven medicijnen bestellen en een e-consult starten!

From now on, the online services of our practice are available via the patient portal, so you can communicate with us even more easily. On our website you can click on the patient portal button or download the Your Healthcare online app in the App Store (iOS) or Google Play (Android). This gives you secure access to your medical file, your medication overview, you can order previously prescribed medication and start an e-consultation!

Covid-19 kennisgeving

Bij deze geef ik aan niet naar de praktijk te zullen komen met klachten die op COVID-19 kunnen duiden. De afspraak kan dan geannuleerd/verzet worden door naar de praktijk te bellen.

Covid-19 notice

I will not come to the practice if I have any symptoms that might indicate a COVID-19 infection. The appointment can be canceled/rescheduled by calling the practice.

Ok, ga door / continue